De Arbeidsvloer is de jongste van de drie Zwolse loges en is opgericht op 16 juni 1979 door acht vooruitstrevende en enthousiaste broeders. Zij stelden zich tot doel de werkwijze van de vrijmetselarij, met behoud van haar inspirerende en vormende karakter, te actualiseren en te vernieuwen. Dit heeft onder andere geleid tot de invoering van een minder formele werkwijze en het moderniseren van ritualen, teksten en gebruiken.

Een vrijmetselaar, lid van een andere Zwolse loge, die ons als gast regelmatig bezoekt omschrijft De Arbeidsvloer als volgt: een gezellige, warme loge waarin de broeders welbewust de warmte en belangstelling in de onderlinge contacten onderhouden. Het relatief klein aantal leden maakt dit ook mogelijk. Men kent elkaar en leeft met elkaar mee in goede en slechte tijden en deelt elkaars successen en falen.

De broeders koesteren de broederschap en de warmte van de loge. Ze gaan in beslotenheid van de bijeenkomsten levensvragen niet uit de weg. Die warmte kan gehandhaafd worden doordat men ook kritische bijdragen waardeert, op voorwaarde dat die integer zijn. Vandaar dat broeders met een verschillende maatschappelijke achtergrond het in de Arbeidsvloer zo goed met elkaar kunnen vinden.