De geplande Open Avond voor belangstellenden op woensdag 20 april aanstaande kan helaas geen doorgang vinden.
Op deze avond vindt een rouwloge plaats ter nagedachtenis aan een overleden broeder van onze loge.