Ons site-adres is: https://dearbeidsvloer.nl.

Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Loge De Arbeidsvloer kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u lid bent van Loge De Arbeidsvloer, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Loge De Arbeidsvloer verstrekt.

Loge De Arbeidsvloer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

WAAROM Loge De Arbeidsvloer GEGEVENS NODIG HEEFT
Loge De Arbeidsvloer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

HOE LANG Loge De Arbeidsvloer GEGEVENS BEWAART
Loge De Arbeidsvloer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Loge De Arbeidsvloer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PERSOONLIJKE GEGEVENS OP ONZE WEBSITE
Op de website van Loge De Arbeidsvloer worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden. De door u via het contactformulier naar Loge De Arbeidsvloer verzonden gegevens worden direct doorgestuurd naar de secretaris van de loge.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze secretaris. Loge De Arbeidsvloer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Loge De Arbeidsvloer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe worden de persoonsgegevens opgeslagen op goed beveiligde gegevensdragers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Loge De Arbeidsvloer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Loge De Arbeidsvloer is als volgt te bereiken:

Postadres: Mosselkreek 18, 8032 JB Zwolle

Telefoon: 038 454 0857

E-mailadres: e.b.knispel@home.nl