Activa30-6-202130-6-2022
200Inventaris€ 800,00€ 800,00
1000Kasgeld bar€ 25,00€ –
1010ING lopende rekening€ 1.901,73€ 2.231,76
1011ING zakelijke rekening€ 5.500,00€ 5.500,00
1020Triodos bank€ 2.000,01€ 1.764,95
1801Nog te innen ledenbijdrage 2021-2022€ 1.295,00€ 1.154,00
1810Vooruitbetaald€ –€ -360,00
Totaal€ 11.521,74€ 11.090,71

Baten en Lasten2021-20222021-2022
INKOMSTENbegrootwerkelijk
8000Bijdrage leden boekjaar€ 7.851,00€ 7.155,50
8001Bijdrage leden oude jaren€ –
8002Bijdrage buitenleden€ 75,00€ 15,00
8005Entreegelden€ –
8006Bedelnap€ 250,00€ –
8007Rente/dividend€ –€ 17,65
8008Diverse opbrengsten€ –€ 530,25
8010Gift€ –€ –
8015Bijzondere baten€ –€ –
Totaal inkomsten€ 8.176,00€ 7.718,40
UITGAVEN
4000Afdracht Grootloge€ 3.048,00€ 3.048,00
4005Huur€ 2.557,00€ 2.662,50
4010Kosten bestuur€ 100,00€ 14,00
4015Vrijwilligerswerk bar€ 1.000,00€ 1.069,13
4016Lief en leedfonds€ –€ 38,64
4017Partneravonden€ 100,00€ 138,00
4018G.O. en regioconvent€ 125,00€ 12,62
4020Donaties€ 250,00€ 349,99
4025K.v.K.€ –€ –
4030Commissie Voorlichting€ –€ –
4035Bibliotheek€ 100,00€ –
4036Regalia€ 100,00€ –
4037Kosten open loges€ 150,00€ 197,23
4040Diverse Uitgaven€ –€ 134,60
4041Kosten adresboekjes€ 25,00€ 40,53
4042Uittocht€ –€ –
4043jubileum€ –€ –
4045Reservering onvoorzien€ 50,00€ –
4046Vergaderkosten€ 50,00€ –
4047Bankkosten€ 150,00€ 201,65
4048Jubilea€ 100,00€ –
1801Nog te innen contributie€ –€ –
Totaal uitgaven€ 7.905,00€ 7.906,89
Resultaat€ 271,00€ -188,49