Loge De Arbeidsvloer is opgericht in 1979 en komt bijeen op woensdag. Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het logegebouw, Bloemendalstraat 11, 8011 PJ, Zwolle.
Telefoonnummer van het gebouw: 038-4214555

Kamer van Koophandel: 40061058, te Zwolle, vastgelegd op RSIN Registratie: 813721970

Vereniging voorzitter: J.F. Lorijn
Vereniging Secretaris: A.J. Gevers
Vereniging Thesaurier: A. Bredenhoff

Het doel van de vereniging en het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde website.

De actuele baten en lasten van de loge kunt u hier vinden